"ผมมีไอเดียสร้างเกมมากมาย"

ผมมักมีไอเดียเกมใหม่ๆโผล่ขึ้นมาในหัวผมอยู่ตลอดเวลา บางครั้งผมก็จะได้รับแรงบันดาลใจจากการทำ สิ่งหนึงสิ่งใดในชีวิตประจำวันและแปรเปลี่ยนไปเป็นไอเดียในการสร้างเกม วันนี้ผมเลยต้องลงมือสร้างเกมเพื่อจะได้ระบายไอเดียออกมาจากหัวผม และหวังว่าเกมเหล่านี้จะได้สร้างความสนุกให้กับผู้ที่ได้เล่นมัน

เกมของผม

OpOp: Save the Tadpoles

Contact Me